Tìm hiểu về Keo Ong Xanh Brazin

Đăng bởi Sạch và Ngon vào lúc 16/10/2017
Tìm hiểu về Keo Ong Xanh Brazin

Chúng ta đã biết về công dụng tuyệt vời của Keo Ong Tracybee 

Keo ong là chất nhựa từ thực vật, cây cỏ tiết ra được thu nhặt bởi những con ong mật (Apis Mellfera). Sau khi thu thập, keo ong được trộn với các Protein khác nhau có trong tuyến nước bọt của ong.

Keo ong là "keo" của tổ ong.

Keo ong được sử dụng làm chất phủ kín cho những không gian mở không mong muốn trong tổ và để bảo vệ chúng khỏi vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, nấm và vi rút)

Các thành phần hóa học của keo ong có tính đa dạng về chất lượng và số lượng, tùy thuộc vào nguồn gốc địa lý, khu vực sinh thái cay trồng và loài ong.

Lý do keo ong Brazin khác với các loại khác vì:

1. Loài ong mật Phi Châu

2. Nguồn thực vật Brazil

Loài ong mật Phi Châu (loài ong Brazil)

Những loài ong mật ở Brazil là kết quả của vô số loài lai tạo giữa ong Châu Âu và Châu Phi.

Điểm thú vị nhất về loài ong này của Brazin là khả năng kháng bệnh cực kì aán tượng, năng suất cao, phạm vi hoạt động rộng và tính hung hăng thấp.

Trong khi hàng triệu đô được chi ra ở Châu Âu và Châu Á để điều trị phát ban bằng thuốc kháng sinh thì người nuôi ong của chúng ta không càn dùng đến bất cứ loại kháng sinh nào.

Nguồn thực vật Brazil

Brazil có thảm sinh học rộng lớn và đa dạng, vì vậy keo ong xanh có thành phần rất phức tạp bao gồm một số chất hoạt động đặc biệt chỉ có thể tìm thấy trong loại keo ong này.

KEO ONG XANH BRAZIL

- Thành phần hóa học của keo ong xanh bao gồm: Flavonoid, terpenses, aldehyde và đó là những điểm khác biệt giũa keo ong xanh Brazil với các keo ong khác, một số lượng lớn dẫn xuất axit p-coumaric prenyl hóa, chủ yếu là Artepillin C.

- Sự đa dạng của các hợp chất chịu trách nhiệm cho các tác dụng khác nhau của keo ong xanh:

Antimicrobial Activity Anti-inflamtatory
activity
Anti-tumor Activity Hepatoprotection activity Atioxitdant activity Immunomodulator

Prenylated p-coumaric acid

Labdane diterpenes 

Caffeic acid 

cinnamic acid 

DCBEN

Artepillin C

Cinnamic acid 

Artepillin C

 

Artepillin C

Prenvlated 
p-coumaric acid

clerodane diterpenes

benzofuranes

Prenvlated 
p-coumaric acid

flavonoids

lignans

caffeoylquinic acid

Caffeic acid 

Prenvlated 
p-coumaric acid

flavonoids

Artepillin C

Caffeic acid 

Prenvlated 
p-coumaric acid

Artepillin C

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0977848848